Sindelar vizsgálat

5-7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek számára kidolgozott komplex képességfejlesztő
program. Célja a tanulási és magatartási zavarok kialakulásának megelőzése.
Részei: – a programhoz tartozó speciális képességfelmérés Ez a gyermek pillanatnyi
összképességeit célozza, nem csupán a hibás funkciókat.
– a fejlesztés a szülő és a pedagógus aktív együttműködéséről szól. a foglalkozások
naponta max. 10 percet vesznek igénybe.

Az első pozitív hatás 3 hónap után várható. A 6. hónap után ellenőrző vizsgálat szükséges.

A program indításakor és lezárásakor készült vizsgálatok összehasonlításával megállapítható a
gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

Sindelar felmérés: 5000 Ft
Havonta új feladatsor: 1000 Ft