Sindelar program

Sindelar program

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta. Komplex fejlesztő programjának
célja az idegi eredetű tanulási és magatartási zavar megelőzése, illetve a zavar elmélyülésének
megakadályozása. A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni,
azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik.
Sok szempontot értékelünk…
Akkor is innen indul a foglalkozás, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony.

A Sindelar-program részei:

1. Feltáró, illetve a terápiás tervet kijelölő vizsgálóeljárás.
2. A fejlesztési periódus.
3. A hatékonyságot ellenőrző ismételt vizsgálat.

Fejlesztés

A fejlesztés a szülő és a pedagógus aktív együttműködéséről szól. A foglalkozások naponta
max. 10 percet vesznek igénybe. Az első pozitív hatás 3 hónap után várható. A programok
struktúrája lehetővé teszi, hogy egyidejűleg két vagy három részképesség terápiája is
megtörténjék. Ilyenkor a foglalkozások szervezése ciklikus. Egy napon azonban csak egyféle
részképesség fejlesztése lehetséges, és a foglalkozás időtartama nem haladhatja meg az előírt
tíz percet. A minimum hat-nyolc hónapot igénybe vevő kognitív terápia egyik fontos elve a
folyamatosság. Ezért a foglalkozásokat naponta kell végezni. A programok gyakorlatai más
fejlesztő eljárásokkal is kombinálhatók.

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki:
– Figyelem
– Észlelés
– Intermodális kódolás (észlelési területek összekapcsolása)
– Emlékezet
– Szerialitás (sorrendiség)
– Téri tájékozódás
A vizsgálatot végző és terápiát meghatározó szakember havonta jelöli ki a feladatokat, adja át
a tréninganyagot a szülőnek, illetve a terápiát végzőnek, valamint kontrollálja az otthoni munkát.

Ellenőrző vizsgálat
A program indításakor és lezárásakor készült vizsgálatok összehasonlításával megállapítható a
gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.