Komplex iskolaérettségi vizsgálat

A játékos vizsgálat során a gyermek egyes részképességeit vizsgáljuk. Célunk, hogy
felderítsük, hol tart a gyermek a fejlődésben, mely területek fejlesztése szükséges az iskola
megkezdése előtt és mely területeken kiemelkedő a teljesítménye.

A különböző játékos feladatokban nyújtott teljesítményt összegezve kialakul a teljes kép a
gyermek érettségéről. Ez alapján teszünk javaslatot a szülőknek.

Vizsgáljuk a gyermek mozgását, térbeli tájékozódását, idegrendszer érettségét, figyelem-és emlékezetét, szókincsét, szövegértését és logikus gondolkodását.

A vizsgálat minimum 2 x 1 órát vesz igénybe.

A komplex vizsgálat díja: 6000 Ft

Írásos szakvélemény: 1000 Ft