Rólunk

"Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idő alatt, mint születésünktől az iskolakezdésig tartó időszakban."
/Franz Sedlak - Brigitte Sindelar/

A mai világban egyre többször tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy elérjék a megfelelő fejlettségi szintet. Ez történhet a korai életszakaszban is, de a legtöbb esetben az óvodás vagy iskolás korban szembesülünk vele. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk ezeknek a gyerekeknek, és a szülőkkel együtt megtaláljuk a megfelelő terápiás lehetőséget. Ez történhet egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében.

Knauszné Édl Adrienn

Óvodapedagógusként diplomáztam, 20 éve vagyok a pályán.

Diplomám megszerzése óta vegyes korcsoportú óvodában dolgozom, ahol az évek alatt gyakorlatot szereztem magatartásproblémás, hiperaktív, részképesség-problémákkal küzdő és autizmus spektrum zavarral élő gyerekekkel kapcsolatban.

Fejlesztőpedagógusi diplomával rendelkezem, mellette folyamatosan képzem magam. (Sindelar terápia, Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű gyermekek számára.) Próbálom tudásomat folyamatosan bővíteni, új ismereteket szerezni, olvasom a szakirodalmat, böngészem a netet.

Mint fejlesztőpedagógus, sokkal hatékonyabban, szakszerűbben, sikeresebben tudom végezni pedagógiai munkámat,  kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztések formájában. A legalapvetőbb módszernek a megfigyelést, a rendszerességet és a fokozatosság elvét tartom, ezek alkalmazásával, a gyerekek érdeklődőbbek és nyitottabbá válnak. Munkám során azt tapasztaltam, hogy rövid időn belül hatékonyan sikerül javítani a gyerekek figyelmét, koncentrációját, csökkenteni a szorongásukat. Fontosnak tartom, hogy segíteni tudjak valamennyi gyermeknek, szeretetteljes légkört biztosítva nekik a megfelelő fejlődéshez.

 

Pilhálné Ipacs Mona

Harminc éve dolgozom óvodapedagógusként.  Az életemben meghatározó szerepet tölt be a gyermekek fejlesztése.  Azt vallom, hogy minden gyermeknek szüksége van egyéni fejlesztésre, függetlenül attól, milyen fejlettségi szinten áll. A legokosabb gyermek is igényli, hogy csak rá figyeljünk, élvezi, ha ő van a központban, csak vele foglalkozunk. Egy harmincfős óvodai csoportban ez nehezen valósítható meg.

Az ELTE Tanítóképző Főiskola, elvégzése után fejlesztő, differenciáló pedagógus diplomát  szereztem, és az elmúlt évek alatt számos képzésen is  részt vettem , hogy elméleti és gyakorlati tudásomat bővítsem.

(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kara által szervezett Sindelar képzés, Tóth Szöllősy Tünde: „Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály számára”)

Továbbá rendelkezem  úszóoktatói és szabadidő sportszervezői képesítéssel is. Folyamatosan képzem magam, olvasok, szakmai oldalakat böngészek, nem lankadhat a figyelmem, újra és újra szinten  tartom  tudásomat.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a civilizációs ártalmak okozta tanulási, értelmi, beilleszkedési és magatartási problémák gyökerei már óvodáskorban láthatóvá válnak. Azt gondolom, hogy ezekért a gyermekekért mi, óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok tehetünk  a legtöbbet, hiszen mi vagyunk velük nap mint nap.

Foglalkozásaimat igyekszem úgy megtervezni, hogy a gyermekek egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodjanak, valamint a gyerekek célzott, ám játékos sikerélményekben gazdag fejlesztésben vegyenek részt.